# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Revocation of Papal privilege to print and distribute Roman [Gregorian] Calendar and Martyrology, Vatican (1582)

Source: Vatican Secret Archives, Sec. Brev. Reg. 53 F. 264

Citation:
Revocation of Papal privilege to print and distribute Roman [Gregorian] Calendar and Martyrology, Vatican (1582), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

6 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold script = written in a different hand

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegibleSec. Brev. Reg. 53 F. 264

Italian Breve
[264r]

1. Havendo noi prohibito a li mesi passati per nostre lettere piombate sotto
2. la data di xxiiii di febbraio del presente anno [1582] che ne il calendario
3. Romano corretto ultimamente de nostro ordine ne il martirologia po=
4. tessero stamparsi da nissuno senza nostra licenza et di poi
5. per un Breve nostro sotto li 3 di aprile del’anno medesimo, che
6. nissuno potesse farli stampare senza licenza di Antonio Lilio
7. et che li obbligati a dir l’officio non potessero usar d’altri Ca=
8. lendarii che de li stampati con detta licenza per le cause
9. expresse in detto Breve et dette lettere. Hora havendo conside=
10. rato l’incommodo, et danno che possono apportare queste tali
11. prohibitioni per esser dificilissimo che di qui possano man=
12. darsi quanti calendarii et martiriologii bisognano ne le
13. Provincie più remote, ne che Antonio Lilio possa così
14. presto come bisognerebbe concertare, et convenire con li stampatori
15. furrastieri (forestieri), di nostro proprio moto levamo et annullamo le
16. ambe due dette prohibitioni, et lasciamo libero a ciascuno fuora


Chapter 1 Page 2


[264v]

1. de la Città di Roma di poter stampare et vender liberamente
2. et senza incorrere in pena alcuna li detti calendarii et
3. martiriologii pur che siano stampati in modo che non discordino
4. in cosa alcuna da li esemplari stampati in Roma. Et volemo
5. che ciascuno obbligato a dir l’officio possa usar di essi Calendarii così stampati senza pericolo alcuno. Non obstantibus
S{anctissi}mus D{octor}. H. mt app{ost}oli{s} P{resby}t{e}r Car{dina}lis Commendone

Revocation
[264v]

1. Ad futuram rei memoriam. Cum nos mensibus proxime praeteritis per
2. nostras sub plumbo litteras sub data xxiiii Februarii praesentis anni prohi=
3. buerimus, ne quisquam Calendarium Romanum mandato nostro
4. postremo correctum neque Martirologium sine licentia nostra imprimere
5. posset, et deinde per alias literas in forma brevius tertia Aprilis eiusdem
6. anni datas, ut nemo illa imprimi facere valeret absque licentia dilecti
7. filii Antonii Lilii pariter inhibuerimus. Nec iis qui ad recitationem
8. officii tenentur ex causis in litteris praedictis tunc expressis nullis aliis Calen=
9. dariis, praeterquam cum eadem licentia impressis, ut licentia prout in sin=
10. gulis litteris huismodi plenius continetur. Nunc autem considerantes
11. incommoda, ac damna, quae tales prohibitiones affere possunt, cum
12. difficillimus sit, ut ex hac urbe transmitti possit is numerus huius
13. Calendarii, et Martirologii, qui opus foret, et Provinciis magnis remotisChapter 1 Page 3


[265r]

1. minusque ipse Antonius Lilius adeo celeriter, ut oportet convenire
2. et pacisci quaeret cum exteris impressoribus. Motu proprio, et ex
3. certa scientia, maturaque deliberatione nostra dictas ambas prohibitiones
4. tenore praesentium omnino tollimus, et penitus abolemus, ac pro nullis
5. esse, et ab omnibus haberi volumus, et mandamus, permittimusque ut qui=
6. cunque [catholici] extra Urbem commorantes Calendarium, et Martirologium
7. huiusmodi libere, et impune, ac absque ullius poenae vel censore incursu imprimere, ven=
8. dere, ac venalia tenere possit, dummodo illa sint ita impressa, ut nullo
9. modo in aliquo ab exemplaribus Roma impressis differant, ne que
10. discordent. Decernentes quod omnes qui ad recitandum officium
11. sunt obligati, eisdem Calendariis sic impressis sine periculo ullo uti
12. valeant. Non obstantibus praemissis prohibitionibus, caeterisque contrariis
13. quibuscunque. Volumus quoque, quod praesentium transumptis et impressis
14. manu Notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate
15. ecclesiastica constitutae obsignatis, ea prorsus fides habeatur, quae originalibus
16. ipsis adhiberetur si forent exhibitae, vel ostentae. Datum Romae apud
17. Sanctum Petrum die XX Novembris 1582. Anno undecimo.
Cae{sar} GlorieriusChapter 1 Page 4


Notations
[265v]

1. Novembris 1582 anno xi
2. super Calendario nuper edito
3. S{anctitas} v{ostra} tollit prohibitiones de non
4. imprimendo, et permittit ut omnes
5. ex urbem imprimere possint [XXX]
6. Car{dina}lis Commendone.
Chapter 1 Page 5


Revocation
[Reprinted Privilege 1583 ed.]1


1 This version of the revocation was reprinted in a 1583 edition of the Gregorian Calendar, printed in Munich. Any discrepancies between the two versions of the revocation have been underlined and noted. The 1583 edition has been digitized by Google Books, available at this link.Chapter 1 Page 6


GREGORIUS PAPA XIII. AD FUTU
RAM REI MEMORIAM
1. Cum nos mensibus proxime praeteritis, per nostras sub plum=
2. bo literas sub data xxiiii. Februarii praesentis anni prohi=
3. buerimus, ne quisquam Calendarium Romanum mandato no=
4. stro postremo correctum, neque Martyrologium, sine licentia
5. nostra imprimere posset: Et deinde per alias literas, in forma
6. breuis tertia Aprilis eiusdem anni datas, ut nemo illa imprimi
7. facere valeret absque licentia dilecti filii Antonii Lilii pariter
8. inhibuerimus: Nec iis, qui ad recitationem officii tenentur, ex
9. causis in literis praedictis tunc expressis nullis aliis Calendariis,
10. praeterquam cum eadem licentia impressis, uti liceret, prout in
11. singulis literis huiusmodi plenius continetur. Nunc autem
12. considerantes incommoda ac damna, quae tales prohibitiones
13. afferre possunt, cum difficillimum sit, ut ex hac urbe transmitti
14. possit is numerus huius Calendarii, &2 Martyrologii, qui opus
15. foret in prouincias magis remotas, minusque ipse Antonius Lili
16. us adeo celeriter, ut oporteret convenire, & pacisci queat cum
17. exteris Impressoribus: Motu proprio, & ex certa scientia, matu=
18. raque deliberatione nostra dictas ambas prohibitiones tenore
19. praesentium omnino tollimus, & penitus abolemus, ac pro nul=
20. lis esse, & ab omnibus haberi volumus & mandamus, permitti=
21. musque, ut quicunque Catholici extra urbem commorantes, Ca=
22. lendarium & Martyrologium huiusmodi libere & impune, ac
23. absque ullius poenae vel censurae incursu imprimere, vendere, ac
24. venalia tenere possit, dummodo illa sint ita impressa, ut nullo
25. modo in aliquo ab exemplaribus Romae impressis differant,
26. neque discordent. Decernentes, quod omnes, qui ad recitandum
27. officium sunt obligati, eisdem Calendariis, sic impressis sine
28. periculo ullo uti valeant. Non obstantibus praemissis prohibit=
29. tionibus, caeterisque contrariis quibuscunque. Volumus quoque
30. quod praesentium transumptis etiam impressis manu Notarii
31. publici subscriptis, & sigillo personae in dignitate Ecclesiastica
32. constitutae obsignatis, ea prorsus fides habeatur, quae originali=
33. bus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostentae. Dat: Romae
34. apud sanctum Petrum, sub Annulo Piscatoris die xx. No=
35. vemb{ris}: Pontificatus nostri Anno undecimo. M.D. LXXXIII.3


2 Globally, et in 264v.
3 Absent from 264v.
Transcription by:

    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK