PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Petition from and Privilege granted to Pietro Fetti to translate, print and distribute works by St. Teresa of Avila from Spanish to Italian, Rome (1600)

Source: Vatican Secret Archives, Sec. Brev. Reg. 297 F. 274

Citation:
Petition from and Privilege granted to Pietro Fetti to translate, print and distribute works by St. Teresa of Avila from Spanish to Italian, Rome (1600), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

7 transcripted pages

Chapter 1 Page 1

Chapter 1 Page 2


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold script = written in a different hand

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegiblePetition
[275]

Beat{issi}mo P{ad}ré
1. Pietro Fetti et compagni devoti o’ri [oratori] della S{anti} V{ostra} desiderano di dare alla stampa
2. le opere di Madre Teresa del Giesu intitulate Camino di
3. Perfettione, Castello interiore, et Vita, et nuovamente tradotti dalla
4. lingua Spagnola nell’Italiana: nella qual impressione dovendosi
5. far molta spesa, e non senza gran fatica, nè essendo giusto ch’altri
6. n’habbino à raccorre il frutto; Ricorrono alla S{anti}V{ostra} humilm{en}te
7. supplicandola che si degni per suo Breve concederli privilegio, che
8. nissuno sotto gravi pene per spazio di dieci anni possa, eccetto li
9. ditti oratori, ò che dipendirà da essi, o con licenza loro in scritti, im=
10. primere ne far imprimere ne quelli impressi vendere o far vendere
11. in modo alcumo, conforme a gl’altri privilegii che da questa santa
12. sede si sogliono concedere nelle nuove stampe. Et lo riceveráno
13. per gratia singulare dalla S{anti}V{ostra} Quam DeusChapter 1 Page 3


Privilege
[274]

Clemens Papa VIII
1. Ad futuram memoriam. Cum, sicut accepimus, di=
2. lecti filii Petrus Fetti et socii quaedam opera
3. Matris Teresae Jesus, vulgariter inscriptus Ca=
4. mino di Perfettione, Castello interiore, et Vita, et
5. noviter ex Hispano in sermone Italo Typis cu=
6. dere desiderent, vereanturque ne alii ex alieno
7. labore lucrum quaerentis, hac ipsa opera typis cudi
8. facere similiter curent, in ipsius Petri, et sociorum
9. damnum, et praeiudicium. Nos igitur dicti Petri, et sociorum in=
10. demnitati, ne ex impressione huiusmodi nimium dispendium
11. patiantur, providere, eumque et socios praedictos specialibus favoribus, et gra=
12. tiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis & censentes,
13. supplicationibus Petri, et sociorum praedictorum nomine nobis super hoc
14. humiliter porrectis inclinati, eidem Petrio, et sociis,
15. ut Decennio proximo a primeva dictorum operum, dum=
16. modo antea a Magistro sacri Palatii approbata sint,
17. Impressione computando durante, nemo tam in
18. urbi, quam in universo statu nostro ecclesiastico immediate, vel
19. mediate nobis subiecto praedicta opera, sine speciali dictiChapter 1 Page 4


[next page]

1. Petri, et sociorum, aut eorum haeredum, et successorum, aut ab
2. eis causam habentium licentia imprimere, aut ab alio,
3. vel aliis sine huiusmodi licentia impressa vendere, aut ve=
4. nalia habere, seu proponere possit, auctoritate apostolica tenore
5. Praesentium concedimus, et indulgemus. Inhibentes
6. propterea Universis utriusque sexus Christifidelibus pre=
7. sentium librorum Impressoribus, et Bibliopolis sub quin=
8. gentorum ducatorum auri de Camera, ac amissionis li=
9. brorum, et Typorum omnium pro una Camerae nostrae Apostolicae, ac pro
10. alia eidem Petri, et sociis, eorumque haeredibus, et successoribus
11. vel ab eis causam habentibus, ac pro reliqua tertiis par=
12. tibus Accusatori, et Iudicii exequenti irremisibiliter
13. applicandis, et eo ipso incurrendis poenis, ne dicto decennio
14. durante praedicta opera, aut quamlibet illorum partem, tam in
15. magno, quam in parvo folio, et praetextu declarationum
16. sive additionum, tam in Urbe, quam in reliquo statu ecclesiastico
17. praedictis sine huiusmodi licentia imprimere, aut ab aliis impressa
18. vendere, aut venalia habere quoquomodo audiant, seu
19. praesumant. Mandantes universis, et singulis venerabilibus
20. Fratribus Archepiscopis, Episcopis, et aliis locorum ordinariis, ac Legatis
21. Vicelegatis, Gubernatoribus, et Praetoribus in statu nostroChapter 1 Page 5


[277]

1. Ecclesiastico huiusmodi, ut poenas supradictas in Contravenientes
2. eo ipso irremisibiliter exequantur, ipsique Petro, et sociis
3. seu ab eis deputatis, vel causam habentibus in praemissis
4. efficacis defensionis praesidio assistant, contradictores
5. per praefatas, et alias eius benevisas poenas, opportuna juris, et
6. facti remedia appellatione postposita, compescendo. Non
7. obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac statutis, et Con=
8. suetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis fir=
9. mitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et
10. litteris Apostolicis in contrarium praemissorum, quomodolibet con=
11. cessis, confirmatis, et approbatis, caeterisque contrariis
12. quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium transumptis, etiam
13. in ipsis operibus impressis manu alicuis Notarii publici
14. subscriptis, et sigillo personae in dignitate Ecclesiastica consti=
15. tutae munitis eadem prorsus fides adhibiatur, quae
16. ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.
17. Datum Romae apud S. Petrum & die 17 July 1600 anno quinto
Si santissimus: placet potest expediri P. Cardinalis Aldobrandinis

M. Vestrius Barbianus
Chapter 1 Page 6


Notations
[next page]

Per Pietro Fetti, et Compagni
Alla Santita di N. Sre

Supplicano VS(ta) per licenza di poter
Stampar per deci anni l’opere della
Madre Theresa del Giesu intitolate
Camino di perfettione, Castello interiore
Et Vita.


S{anctissi}mus fuit contentes
In statu e{cclesiasti}co
In forma &
Dummodo liber sit
Approbatus
A magistro sacri
Palatij

Per
Pietro Fetti, e CompagniA M{onsignor}M{arc} Anto
che faccia la
minuta
Chapter 1 Page 7[next page]

Pro Petro Fetti, et sociis

Priviligium ad Xm de non imprimendo opera
Matris Teresae vulga Camino di Per=
fettione, Castello interiore, et vita inscripta


Sanctissimus fuit contentes In forma
Dummodo liber sit approbatus
A Magistro sacri palatij

Transcription by:

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

With the exception of commentaries that are available under a CC-BY licence (compliant with UKRI policy) you may not publish individual documents or parts of the database for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK