# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Petition of and Privilege to Orazio Torsellini for his History of the House of Loreto, Rome (1598)

Source: Vatican Secret Archives Sec. Brev. Reg. 266 F. 50 (1598)

Citation:
Petition of and Privilege to Orazio Torsellini for his History of the House of Loreto, Rome (1598), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

3 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold Script [or] Script or scribble = written in a different hand(s)

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegible

Sec Brev. Reg. 266 F 50

Petition

R/mo Mons/re

Sono stato da sei in sette volte in casa di VS R/ma per consegnarle (conforme all’ordine suo) la mia Storia di Loreto, et per diversi accidenti mai gli ho potuto parlare.  Finalmente havendo io inteso, qualmente lei si parte di casa la mattina a buon’ hora, e resta a pranzo a palazzo, ne sole tornare, so non la sera tardi, mi sono risoluto mandarli la presente poliza, si per mia scusa, come per far con essa, quel che volevo far a bocca.

Hieri a punto il Sig/r Cardinale di Camerino, come Viceprotettore della S/ta Casa di Loreto, mi mandò a dire, per un suo, qualmente havea parlato con S. S/ta sopra di detta Historia, et impetrato gratia del Privilegio per lo stato ecclesiastico, et di piu che havea parlato sopra di cio con V.S. R/ma.  Hora io la priego, per l’amore e riverenza che porta alla Mad/a santissima, a voler procurare la speditione di detto Privilegio quanto prima, acciò l’opera non si piu trattenuta.  Ch’io gliene restaro con obligo perpetuo.  Et il suo libro ben ligato non gli mancherà.  Dal nostro Collegio a di 11 di Dicembre del 1597.

                                Di V.S. R/ma

Gli ricordo che non mi curo, ch’il Privilegio si stenda fuora dell Stato Eccl[esiast]ico

                                                        Aff/mo Servo in Chr[ist]o

                                                        Orazio Torsellini
Chapter 2 Page 1


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold Script [or] Script or scribble = written in a different hand(s)

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegible

Handwritten Privilege

[50r]

Clemens Papa VIII

 1. Ad futuram rei memoriam. Cum sicut accepimus, dilec=
 2.  tus filius Horatius Torsellinus Religiosus So=
 3. cietatis Iesu Historiam sacrae Domus Laure=
 4. tanae magno studio,et diligentia compilaverit conscripserit,
 5. et in lucem proferre ad piorum fidelium spiritualem
 6. consolationem intendat, dubitetque ne si omnibus
 7. huiusmodi Historiam imprimere liceat, illa mendis,
 8. et erroribus repleatur. Propterea nobis humiliter
 9. supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, de
 10. benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur
 11. eumdem Horatium specialibus favoribus, et gratiis
 12. prosequi volentes, et a quibusvis excomunicationis, etc. cen=
 13. sentes, huiusmodi supplicationibus inclinati eidem Horatio,
 14. ut ad decenium proximum, a primaeva dictae
 15. Historiae impressione computandum, nemo tam
 16. in urbe quam alibi, in toto statu nostro Ecclesiastico
 17. nobis, et S.R.E. mediate, vel immediate su=
 18. biecto, Historiam praedictam, tam Latino, quam
 19. vulgari Italico idiomate, ac tam in parvo, quam in
 20. magno folio imprimere, aut impressam vendere,
 21. seu venalem habere, sine speciali dicti Horatii, aut

[050v]

 1. ab eo causam habentiu{m} licentia, possit, auctoritate Apostolica
 2. tenore praesentium concedimus, et indulgemus. Ac
 3. propterea universis, et singulis utriusq. sexus
 4. Christifidelibus praesertim librorum Impressoribus, et
 5. Bibliopolis, ne dicto decennio durante, in Urbe,
 6. aut alibi, in dicto Ecclesiastico, statu mediate, vel imme=
 7. diate subiecto, Historiam praefatam in quocunque idio=
 8. mate, sine speciali dicti Horatii, aut ab eo causam
 9. habentium licentia imprimere, aut impressum
 10. vendere, seu venalem habere, vel proponere audeant,
 11. seu praesumant, sub quingentorum ducatorum auri de
 12. Camera, pro una Camerae Apostolicae, ac pro alia dicto
 13. Horatio, seu ab eo causam habentibus, ac pro reli=
 14. quae tertiis partibus accusatori, et Iudici exe=
 15. quenti; nec non amissionis, et librorum et Typorum
 16. omnium praefato Horatio, seu suis praefatis pari=
 17. ter applicandorum poenis, eo ipso incurrendis inhi=
 18. bemus; ac dilectis filiis nostris S.R.E. Camerario,
 19. ac sedis Apostolicae Legatis, Vicelegatis, Gubernatoribus,
 20. et aliis Iustitiae ministris, caeterisque ad quos spectat,
 21. ut eidem Horatio, et causam ab eo habentibus su=
 22. pra scriptis in praemissis efficacis defensionis praesidio

[53r]

 1. assistendum, poenas praedictas contra quoscunque contradictores
 2. irremisibiliter exequantur mandamus. Non obstantibus
 3. quibusvius Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, statutis
 4. quoque, et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel
 5. quavis firmitate alia roboratis, ac privilegiis, in=
 6. dultis, et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum, quomodolibet
 7. concessis, confirmatis, et approbatis: Quibus omnibus et
 8. singulis eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, hac vice
 9. dumtaxat specialiter, et expresse derogamus: caeterisque contrariis
 10. quibuscunque. Volumus autem ut praesentium transumptis,
 11. etiam in ipsa Historia impressis, manu alicuius Notarii
 12. publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in
 13. dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides,
 14. quae praesentibus ipsis adhiberetur, adhiberi debeat.
 15. Dat. Romae apud S{anctum} Petrum {sub annulo Piscatoris}, die V. Ianua=
 16. rii 1598. Anno 6.                                                

M. Vestrius Barbianus

[53v]

Pro Oratio Torsellino Presbytero Societatis Iesu.

privilegium de non imprimendo Histo-

riam Ecclesiae Lauretanae

[52v]

Per

l’historia della S.ta

Casa {di Loreto}.

Die. 12 December

1597

Sanctissimus fuit contentus

dummodo pro XXX

XXXXXXX dal in

statu (?) Ecclesia{?} or ecclesiastico  

Monsignor Marc Antonio

che faccia la minuta

scribatur

Al Reverendissimo Monsignore il Segretario

Marcello Vestrio.
Chapter 3 Page 1


Superscript = inserted by original or different author between lines

[ ] = inserted by original or different author in margin

{ } = supplied by transcribers

Bold Script [or] Script or scribble = written in a different hand(s)

Strike through = crossed out, but legible

[XXX] = illegible

Printed Privilege[1] 

Transcription

Clemens Papa VIII

Ad futuram rei memoriam.

 1. Cum sicut accepimus delectus filius Horatius Tursellinus[2] re=
 2. ligiosus Societatis Iesu Historiam Sacrae Domus Lauretanae
 3. magno studio & diligentia conscripserit, & in lucem proferre
 4. ad piorum fidelium spiritualem consolationem intendat, dubi=
 5. tetque ne si omnibus huiusmodi Historiam imprimere liceat,
 6. illa mendis & erroribus repleatur. Propterea nobis humiliter
 7. supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, de beni=
 8. gnitate Apostolica dignaremur. Nos Igitur eudem Horatium specialibus favori=
 9. bus, & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, &
 10. interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, censuris, & poenis a iure, vel ab homine
 11. quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad ef=
 12. fectu{m}, prasentiu{m} duntaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutum[3] fo=
 13. re censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati eidem Horatio, ut ad decenium
 14. proximu{m}, a primaeva dictae Historiae impressione computandum, nemo tam in urbe
 15. quam alibi, in toto statu nostro Ecclesiastico nobis, & S.R.E. mediate, vel immedia=
 16. te subiecto, Historiam praedictam, tam Latino, quam vulgari Italico idiomate, ac
 17. tam in parvo quam in magno folio imprimere, aut impressam vendere, seu venale{m}
 18. habere, sine speciali dicti Horatii, aut ab eo causam habentiu{m} licentia, possit, aucto=
 19. ritate Apostolica tenore praesentiu{m} concedimus, & indulgemus. Ac propterea uni=
 20. versis, & singulis utriusque sexus Christifidelibus praesertim libroru{m} Impressoribus,
 21. & Bibliopolis, ne dicto decennio durante, in Urbe, aut alibi, in dicto Ecclesiastico
 22. statu, mediate, vel immediate subiecto, Historiam praedictam in quocunque idio=
 23. mate, sine speciali dicti Horatii, aut ab eo causam habentium licentia imprimere,
 24. aut impressa[4] vendere, seu venale{m} habere, vel proponere audeant, seu praesumant,
 25. sub quingentorum ducatoru{m} auri de Camera, pro una Camerae Apostolicae, ac pro
 26. alia dicto Horatio, seu ab eo causam habentiubs, ac pro reliqua tertiis partibus ac=
 27. cusatori, & Iudici exsequenti, nec non amissionis, & librorum & Typorum om=
 28. nium praedicto Horatio, seu suis praefatis pariter applicandoru{m}  poenis, eo ipso in=
 29. currendis inhibemus; ac dilectis filiis nostris S.R.E. Camerario, ac Sedis Apostoli=
 30. cae Legatis, Vicelegatis, Gubernatoribus, & aliis Iustitiae ministris, caeterisque ad
 31. quos sepctat, ut eide{m} Horatio, & causam ab eo habentiubs supra scriptis in praemis=
 32. sis efficacis deffensionis praesidio assistendu{m}, poenas praedictas contra quoscunque
 33. contradictores irremisibiliter exequantur mandamus. Non obstantibus quibusvis
 34. Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, statutis quoque, & consuetudini=
 35. bus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia robora=
 36. tis, ac privilegiis, indultis, & litteris Apostolicis in contrarium praemissoru{m}, quomo=
 37. dolibet concessis, co[n]firmatis, & approbatis. Quibus omnibus & singulis eoru{m} teno=
 38. res pr[ae]sentiubus pro expressis habentes, hac vice duntaxat specialiter, & expresse de=
 39. rogamus: caeterisque contrariis quibuscunque. Volumus autem ut praesentiu{m} tran=
 40. sumptis, etiam in ipsa Historia impressis, manu alicuius Notarii publici subscrip=
 41. tis, & sigillo alicuius personae in dignitate Ecclesiastica constitute munitis, eadem
 42. fides, quae praesentibus ipsis adhiberetur, adhiberi debeat. Dat. Romae apud Sanctu{m}
 43. sub annulo Piscatoris[5], die V. Ianuarii. M.D.XCVIII. Pontificatus
 44. Nostri Anno Sexto.

                                                                M. Vestrius Barbianus


[1] This text comes from a version of the privilege printed in a 1597 edition of Lauretanae Historiae, which can be viewed via this link.

[2] In handwritten privilege: Torsellinus

[3] “Suspensionis, et interdicti….et absolutum” omitted in handwritten privilege

[4] In handwritten privilege: Impressum

[5] “Sub annulo Piscatoris” omitted in handwritten privilege
Transcription by: Jane C. Ginsburg

    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK